Appartementsrecht I: Stand van zaken en topics

De nieuwe appartementswet voert een verplichte aanpassing van de akten van appartementsmede-eigendom in tegen 1 september 2013. Deze coördinatieverplichting roept in de praktijk echter heel wat vragen op. In dit boek komen diverse knelpunten op praktische en tegelijk stevig onderbouwde wijze aan bod.

Editor(s):
Nicolas Carette
book | published | 1st edition
February 2013 | xv + 276 pp.

Paperback
€59.50 €85.-


ISBN 9789400003798

Details

In 2010 trad de nieuwe appartementswet in werking. De wet legt de verplichte aanpassing van de akten van appartementsmede-eigendom op tegen ten laatste 1 september 2013. Deze coördinatieplicht roept in de praktijk heel wat vragen op.
Daarnaast kent het appartementsrecht in het algemeen nog steeds vele oude, maar ook nieuwe twistpunten in de praktijk.
In dit boek, gepubliceerd naar aanleiding van een studiedag georganiseerd te Antwerpen, vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen en in samenwerking met het Interuniversitair en Intradisciplinair Centrum voor Bouwrecht (ICBO), komen deze knelpunten in diverse bijdragen op praktische en tegelijk wetenschappelijk onderbouwde wijze aan bod. Op die manier biedt het boek zowel een stand van zaken als een actuele analyse van thematische topics, en biedt het belangrijke informatie voor de dagelijkse praktijk van juristen (i.h.b. advocaten, magistraten en notarissen), maar ook voor vastgoedberoepen (bv. syndici en landmeters-experten) en cijferberoepen (bv. boekhouders en accountants).

(Bijna) 3 jaar nieuwe appartementswet. Een rechtspraakoverzicht en de wet van 15 mei 2012
Nicolas Carette en Koen Swinnen

Verplichte coördinatie van de akten van appartementsmede-eigendom aan de Appartementswet
Alexis Lemmerling

Financiële aandachtspunten inzake appartementsmede-eigendom
Thomas Soete

Deelverenigingen: opportuniteit en toepassing
Annelies Wylleman

Vijf vragen over appartementsmede-eigendom en nalatenschappen
Hélène Casman

Appartementsmede-eigendom: nieuwbouwprojecten en renovatie van appartementsgebouwen
Steven Snaet en Myriam-Alexandra Vreven

Procedures binnen en buiten de vereniging van mede-eigenaars
Dirk Scheers

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

(Bijna) 3 jaar nieuwe appartementswet (p. 1)

Verplichte coördinatie van de akten van appartementsmede-eigendom aan de Appartementswet (p. 29)

Financiële aandachtspunten inzake appartementsmede- eigendom (p. 59)

Deelverenigingen: opportuniteit en toepassing

Vijf vragen over appartementsmede-eigendom en nalatenschappen (p. 121)

Appartementsmede-eigendom: nieuwbouwprojecten en renovatie van appartementsgebouwen (p. 149)

Procedures binnen en buiten de vereniging van mede-eigenaars (p. 193)

Also interesting for you: