Ambush marketing

Dit boek maakt deel uit van een tweeluik, waarin de auteur de juridische problemen die rijzen bij de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van sponsoringovereenkomsten duidelijk wil stellen en aanpakken.

Waar in het eerste boek de vraag naar het sponsoringbegrip, alsook naar de juridische vertaling ervan aan bod komt (J. Vynckier, Sponsoringcontracten, Antwerpen, Intersentia, 2018, 974 p.), behandelt dit tweede boek uitgebreid de vraag of – en in welke mate – de via sponsoring gecreëerde (economische) (meer)waarde juridische bescherming geniet.
Author(s):
Joost Vynckier
book | published | 1st edition
October 2018 | xxvi + 340 pp.

Hardback
€115.-


ISBN 9789400009592

Details

Dit boek maakt deel uit van een tweeluik, waarin de auteur de juridische problemen die rijzen bij de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van sponsoringovereenkomsten duidelijk wil stellen en aanpakken.

Waar in het eerste boek de vraag naar het sponsoringbegrip, alsook naar de juridische vertaling ervan aan bod komt (J. Vynckier, Sponsoringcontracten, Antwerpen, Intersentia, 2018, 974 p.), behandelt dit tweede boek uitgebreid de vraag of – en in welke mate – de via sponsoring gecreëerde (economische) (meer)waarde juridische bescherming geniet. Het sluiten van een sponsoringovereenkomst heeft immers weinig zin als iedereen zomaar vrij een promotionele associatie met het associatieobject kan opwekken. Dit bracht de auteur tot een analyse van de figuur van ambush marketing en het mogelijke verweer ertegen. Ambush marketing bestaat immers in de opwekking van een promotionele associatie met een persoon, goed of dienst, zonder toelating hiervoor (i.t.t. bij sponsoring).

Na eerst het ambushbegrip uitgebreid te definiëren en binnen een juridisch-economische context te kaderen, biedt de auteur vervolgens een uitgebreid antwoord op de vraag of – en in welke mate – juridisch optreden hiertegen mogelijk is. Achtereenvolgens bestudeerde hij de afweermogelijkheden die de bijzondere beschermingsregimes die op zelfstandige immateriële vermogensbestanddelen kunnen rusten (intellectuele-eigendomsrechten, persoonlijkheidsrechten en de hier telkens aan verwante rechten), de bepalingen over oneerlijke handelspraktijken en vergelijkende reclame, het eigendomsrecht, het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, bijzondere anti-ambushwetten en het contractenrecht bieden. De auteur besluit met een beoordeling van deze afweermogelijkheden in het licht van de grondrechten van de ambusher.

In het boek zijn modelclausules met uitvoerige toelichting opgenomen. Daarnaast bevat het boek ook talrijke voorbeelden en afbeeldingen, wat toelaat om de behandelde problematieken duidelijk te illustreren en voor de lezer aanschouwelijk te maken.

Table of Contents

Inhoudsopgave (p. 0)

Joost Vynckier

Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk I. Begrip (p. 7)

Hoofdstuk II. Strijd tegen ambush marketing (p. 29)

Hoofdstuk III. Anti-ambushing v. (grond)rechten van de ambusher (p. 297)

Joost Vynckier

Besluit (p. 311)

Bibliografie (p. 325)