Actuele ontwikkelingen in de deontologie

De auteur onderzoekt hoe de veranderingen in de deontologie van de advocaat worden aangestuurd door een aantal externe factoren, zoals de internationalisering en globalisering, de professionalisering en specialisatie van het beroep, het ontstaan van de ‘cyberadvocaat’ en de Europese invloeden zoals het EHRM en het Europese marktrecht.
Author(s):
Jo Stevens
Series:
Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen
Volume:
book | published | 1st edition
July 2013 | vi + 64 pp.

Paperback
€17.50 €25.-


ISBN 9789400004269

Details

De auteur onderzoekt hoe de veranderingen in de deontologie van de advocaat worden aangestuurd door een aantal externe factoren, zoals de internationalisering en globalisering, de professionalisering en specialisatie van het beroep, het ontstaan van de ‘cyberadvocaat’ en de Europese invloeden zoals het EHRM en het Europese marktrecht. Deze uitgave geeft een handig overzicht van de Europese reglementering waarmee de advocaat rekening moet houden bij de uitoefening van zijn beroep zoals de ereloonreglementering, publiciteit, oneerlijk bedingen, Wet Marktpraktijken, enz..

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

Hoofdstuk 1. Zelfbeschikking in de advocatuur? (p. 1)

Hoofdstuk 2. De advocatendeontologie aangestuurd door externe factoren (p. 7)

Hoofdstuk 3. Wat blijft er over van het ‘unieke beroep’ van advocaat? (p. 59)

About the series:

Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen

Jaarlijks organiseert de Vlaamse Conferentie van de Balie van Antwerpen een voordrachtenreeks over actuele juridische thema’s. De referaten van deze lezingen worden uitgegeven in handige boekjes (Permanente vorming 2012-2013) of in een verslagboek.

More about this series

Also interesting for you: