Actuele knelpunten familiaal vermogensrecht

In dit boek komen vele knelpunten en topics aan bod die magistraten, notarissen en advocaten tijdens drie panelgesprekken naar voren schoven als belangrijk en actueel.
Editor(s):
Renate Barbaix, Alain Laurent Verbeke
Series:
Bibliotheek estate planning
Volume:
10
book | published | 1st edition
February 2014 | x + 222 pp.

Paperback
€75.-


ISBN 9789400004764


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

In het Leuvense mastervak Familiaal vermogensrecht werden in het academiejaar 2012-2013 drie panelgesprekken gehouden. De studenten konden er in dialoog gaan met mensen uit de praktijk van het familiaal vermogensrecht. Telkens kwamen er drie perspectieven aan bod: de magistraat, de notaris en de advocaat. De vele knelpunten en topics die deze magistraten, notarissen en advocaten naar voren schoven als belangrijk en actueel, werden door hen toegelicht, bediscussieerd en dan ook neergeschreven in een korte en heldere tekst.

Actuele knelpunten familiaal vermogensrecht is de neerslag van deze panelgesprekken. Het is het tiende boek in de Bibliotheek Estate Planning (voorheen Handboek Estate Planning – Bijzonder Deel) en behandelt diverse concrete knelpunten en topics uit het relatie- en huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en de giften.

Table of Contents

I. RELATIEVERMOGENSRECHT

BEWIJS EN AANSPRAKEN OP GOEDERENHet bewijs van exclusief eigendomsrecht via een lijst van eigen goederen in een huwelijks contract (p. 1)

BEWIJS EN AANSPRAKEN OP GOEDERENInvesteren in onroerend goed bij samenwoning (p. 9)

VERGOEDINGSREKENINGENNominalisme als eerste waarderingsregel voor schuldvorderingen en vergoedingsrechten tussen partners (p. 21)

PREFERENTIËLE TOEWIJZINGToewijzing bij voorrang (art. 1447 BW) in een stelsel van scheiding van goederen (p. 35)

PREFERENTIËLE TOEWIJZINGDe gezinswoning in onverdeeldheid bij scheiding van goederen: toewijzing bij voorrang te verkrijgen op grond van artikel 1447 BW? (p. 41)

II. ERFRECHT

ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDEGeïndexeerde rente ter vervanging van vruchtgebruik bij toepassing van artikel 858bis BW (p. 61)

ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDEInbreng en de langstlevende echtgenoot (p. 69)

LEVENSVERZEKERING EN ERFRECHTArtikel 124 WLVO (p. 85)

LEVENSVERZEKERING EN ERFRECHTDe levensverzekering, een buitenbeentje? Het erfrechtelijk statuut van levensverzekeringen (p. 91)

VEREFFENING-VERDELINGGerechtelijke vereff ening- verdeling. In welke mate kan de wet van 13 augustus 2011 tot hervorming van de gerechtelijke vereff eningverdeling dienen voor ‘oude dossiers’? (p. 107)

VEREFFENING-VERDELINGHet overgangsrecht van de nieuwe wet betreff ende de gerechtelijke vereff ening-verdeling (p. 113)

VEREFFENING-VERDELINGAanwijzing van één of twee notaris(sen)-vereff enaar(s) inzake gerechtelijke vereff ening- verdeling (p. 125)

VEREFFENING-VERDELINGOptreden van de advocaat in de gerechtelijke vereff ening en verdeling (p. 129)

VEREFFENING-VERDELINGNiet tijdige boedelbeschrijving na benefi ciaire aanvaarding (p. 133)

III. GIFTEN

SCHENKINGEN ZONDER NOTARIËLE AKTEVerkoop tegen sterk verminderde prijs: vermomde schenking? (p. 135)

SCHENKINGEN ZONDER NOTARIËLE AKTEVerkoop tegen sterk verminderde prijs: onrechtstreekse schenking? (p. 143)

SCHENKINGEN ZONDER NOTARIËLE AKTEHet bewijs van een gemodaliseerde bankgift (p. 163)

SCHENKINGEN ZONDER NOTARIËLE AKTEHet bewijs van bankgift en (p. 167)

ONTERVINGVaders wil is wet, of toch niet helemaal? Over het de facto onterven van reservataire erfgenamen door middel van giften (p. 177)

ONTERVINGHerroeping van gift en wegens ondankbaarheid (p. 209)

TESTAMENTENDe interpretatie van een testament: een concrete casus (p. 213)

Editors en auteurs (p. 219)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Editors en auteurs (p. 219)

About the series:

Bibliotheek estate planning

De Bibliotheek Estate Planning biedt een ruime waaier aan perspectieven over estate planning. De ene keer zal een boek dieper ingaan op een specifiek onderwerp van vermogensplanning, terwijl een volgende keer een variatie van actuele topics wordt aangeboden in één boek. Ook rechtsvergelijkende studies horen in de BEP thuis, evenals nieuwe concepten zoals de rechtspraakfiches familiaal vermogensrecht. De Bibliotheek biedt ook een uitgelezen forum om teksten die wat te lang uitvallen voor het TEP, nog grondiger uit te werken en als boek ter beschikking te stellen voor de EP-familie.
Hoofdredacteur: Alain Laurent Verbeke.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

More about this series