Actuele evoluties inzake overnames en herstructureringen

In dit boek komen de actuele knelpunten inzake de onderhandse overname, het openbaar overnamebod en herstructureringen aan bod. Ook de raakvlakken van de Belgische overnamepraktijk met het mededingingsrecht en het ondernemingsstrafrecht komen in dit handige en belangrijke boek aan bod.
Editor(s):
Koen Byttebier, Tom Wera
Series:
Publicaties in het Economisch recht VUB
Volume:
17
book | published | 1st edition
March 2014 | xvi + 330 pp.

Hardback
€110.-


ISBN 9789400004856

Details

Overnames en herstructureringen vinden plaats ongeacht in welke staat de economie zich bevindt. In een oplevende conjunctuur bloeit de M&A-markt, in tijden van crisis worden meer herstructureringen doorgevoerd, al dan niet binnen het kader van een formele insolventieprocedure. Het tempo waaraan voormelde transacties moeten worden afgehandeld, is vaak verschroeiend. Hierbij kunnen tal van feitelijke en juridische problemen vooraf niet, of niet afdoende, worden ingeschat; zij moeten, wanneer zij zich voordoen, meestal snel en ad hoc worden aangepakt. Er is hierbij niet altijd tijd voor diepgang en reflectie of voor de raadpleging van een veelheid aan literatuur.

In dit boek komen de actuele knelpunten inzake de onderhandse overname, het openbaar overnamebod en herstructureringen aan bod. Ook de raakvlakken van de Belgische overnamepraktijk met het mededingingsrecht en het ondernemingsstrafrecht komen in dit handige en belangrijke boek aan bod.

De auteurs zijn allen toonaangevende specialisten in de materie, die het juiste evenwicht tussen academische grondigheid en praktijkgerichtheid verzekeren.

Met bijdragen van Bart Bellen, Koen Byttebier, Stijn De Meulenaer, Matthias Gesquière, Jan Peeters, Christian Van Buggenhout, Dirk Van de Gehuchte, Pieter-Jan Van Houdenhove, Tom Wera en Frank Wijckmans.

Table of Contents

DEEL I. ONDERHANDSE OVERNAME

Hoofdstuk I. Actualia overnames en herstructureringen (p. 1)

Hoofdstuk II. Bijzondere clausules in overnameovereenkomsten (p. 47)

DEEL II. OPENBAAR OVERNAMEBOD

Hoofdstuk III. De passende rol van het bestuur van de target-vennootschap sedert de OBA-richtlijn en de wet van 1 april 2007 (p. 73)

Hoofdstuk IV. Modellen van minderheids bescherming in de wet van 1 april 2007 en haar uitvoerings besluiten. Een kritische analyse (p. 177)

DEEL III. HERSTRUCTUREREN

Hoofdstuk V. Herstructureringen binnen het kader van insolventieprocedures: een onderzoek vanuit de praktijk (p. 247)

DEEL IV. ANDER RECHT

Hoofdstuk VI. M&A survey contractuele en mededingingsrechtelijke aspecten van de Belgische overnamepraktijk (p. 275)

Hoofdstuk VII. (Ondernemings)strafrecht en M&A: meer raakvlakken dan gedacht (p. 305)

About the series:

Publicaties in het Economisch recht VUB

Deze reeks bevat de publicaties van de Vakgroep Economisch Recht, een onderzoeksinstituut van de Vrije Universiteit Brussel.
De Vakgroep Economisch Recht stelt zich ten doel om hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te verzorgen op het gebied van het Economisch recht, zowel vanuit nationaal als vanuit Europees perspectief.
De Vakgroep stimuleert en organiseert multidisciplinair onderzoek op het gebied van fundamentele vragen die o.m. het vennootschapsrecht, het financieel recht, het insolventierecht, het marktrecht en het verzekeringsrecht tot voorwerp hebben.
De resultaten van deze onderzoeken worden gepubliceerd in de publicatiereeks van de Vakgroep.
De publicaties van de Vakgroep die in deze reeks worden opgenomen, zijn onderworpen aan een double-blind peer review en beantwoorden aan de hoogste academische normen. Meer info over de Vakgroep op http://www.vub.ac.be/ECOR/
Editorial Board
Met ingang van najaar 2011 is voor de Reeks publicaties van de Vakgroep Economisch Recht een Editorial Board samengesteld.
De Editorial Board bewaakt de kwaliteit van de in de boekenreeks gepubliceerde werken en is samengesteld uit zowel academische leden, als uit praktijkdeskundigen met een grote specialisatie in het vakgebied, en dit om het evenwicht tussen wetenschappelijke en praktijkrelevantie te bewaken.
Voorzitter: Prof. Koen Byttebier
Verdere leden: Prof. Michel Flaméé, Prof. Jean-Marie Nelissen-Grade, Mr. Jan Peeters, Dhr. Koen Troch.
Redactiesecretariaat: Dhr. Tom Wera

More about this series

Also interesting for you: