Actualia vreemdelingenrecht

De auteur geeft een overzicht van de belangrijkste recente wijzigingen in het vreemdelingenrecht en duidt een aantal knelpunten.
Author(s):
Kati Verstrepen
Series:
Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen
Volume:
book | published | 1st edition
July 2013 | vi + 34 pp.

Paperback
€17.50 €25.-


ISBN 9789400004276

Details

Het vreemdelingenrecht is continu in beweging. De auteur geeft een overzicht van de belangrijkste recente wijzigingen in het vreemdelingenrecht en duidt een aantal knelpunten: de gezinshereniging, de invoering van het begrip ‘veilig land’ in de asielprocedure, de medische regularisatie, het inreisverbod en de hervorming van het Wetboek Belgische Nationaliteit.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

Kati Verstrepen

Hoofdstuk 1. De gezinshereniging (p. 3)

Kati Verstrepen

Hoofdstuk 2. De invoering van het begrip ‘veilig land’ in de asielprocedure (p. 15)

Kati Verstrepen

Hoofdstuk 3. De medische regularisatie (art. 9ter Vw) (p. 19)

Kati Verstrepen

Hoofdstuk 4. Het inreisverbod (p. 23)

Kati Verstrepen

Hoofdstuk 5. De hervorming van het Wetboek Belgische Nationaliteit (p. 25)

Kati Verstrepen

About the series:

Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen

Jaarlijks organiseert de Vlaamse Conferentie van de Balie van Antwerpen een voordrachtenreeks over actuele juridische thema’s. De referaten van deze lezingen worden uitgegeven in handige boekjes (Permanente vorming 2012-2013) of in een verslagboek.

More about this series

Also interesting for you: