Actualia overheidsopdrachten

29 April 2022
Gent
€301.29 (VAT incl.)

Nieuwe datum
29 april 2022 | Holiday Inn Gent Expo

Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews / LegalLearning

Tijdens deze studiedag krijgt u een volledig overzicht van de meest recente evoluties in dit complexe rechtsdomein. Er zal door de sprekers inzonderheid worden ingegaan op de Europese en nationale rechtspraak van 2021 en de eerste rechtspraak van 2022 die kritisch zal worden besproken.

_______________

Voorlopig gaat deze opleiding nog steeds ter plaatse door, vanzelfsprekend met de nodige social distance zodat u met het nodige comfort en met een gerust gemoed kunt deelnemen. Indien de veiligheidsmaatregelen in tussentijd toch zouden worden verstrengd, zullen we op dat moment de mogelijke alternatieven bekijken. Ingeschreven deelnemers zullen alleszins stipt op de hoogte worden gehouden.

_______________


Sprekers

Meester Peter Teerlinck, advocaat-vennoot & De Bandt

De heer Constant De Koninck, ere-eerste auditeur bij het Rekenhof


Doelgroep

Advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, verantwoordelijken uit de publieke sector, financiële en algemene directies, investerings- en aankoopverantwoordelijken …

Programme

vanaf 09u30: registratie van de deelnemers
10u00: start van de uiteenzetting (pauze rond 11u30)

Overzicht van rechtspraak inzake overheidsopdrachten (deel 1)
• De sprekers zullen een 60-tal uitspraken behandelen uitgaande van het Hof van Justitie, het Gerecht van de Europese Unie, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie, de Raad van State en de hoven en rechtbanken
• Deze uitspraken zijn geselecteerd op hun praktijkwaarde en hun illustratief karakter voor de rechtspraktizijn en handelen o.a. over:
- aankoop geneesmiddelen
- abnormale prijzen
- vastgoedtransacties, publieke vastgoedtransacties, domeinconcessies
- absolute nietigheid overheidsovereenkomst door miskenning van de mededinging
- afspraken tussen ondernemers en boetes opgelegd door nationale mededingingsautoriteiten
- toepassingsgebied overheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU
- raamovereenkomsten
- facultatieve uitsluitingsgronden en ‘self cleaning’-maatregelen
- de toepassing van de rechtsbeschermingsrichtlijn 89/665/EG
- kwalitatieve selectie (o.a. problematiek vereiste minimumjaaromzet; mogelijkheid dan wel verplichting voor ondernemer tot vervangen van een entiteit die niet voldoet aan een betrokken selectiecriterium; …)
- voorbehouden opdrachten

rond 13u00: broodjesbuffet

13u45: vervolg van de uiteenzetting

Overzicht van rechtspraak inzake overheidsopdrachten (deel 2)
- intrekken selectiecriterium tijdens de plaatsingsprocedure
- ontvankelijkheid van vordering tot schorsing of vernietiging voor de Raad van State
- miskenning van het zorgvuldigheidsbeginsel door een deelnemer aan een overheidsopdracht en diens opvolgend verlies aan belang bij een geschilprocedure
- toepassingsgebied overheidsopdrachtenwetgeving
- mogelijkheid voor publiekrechtelijke rechtspersoon tot deelname aan overheidsopdrachten
- problemen met elektronisch platform e-Tendering
- verbeteren van rekenfouten en zuiver materiële fouten in offertes, ondertekening offertes, evaluatie van offertes
- …

Nieuwe drempelbedragen 2022-2023

Interessante informatie en documentatie (voorlopige opsomming)
- Advies van de federale Commissie voor de overheidsopdrachten van 17 augustus 2021 betreffende de regularisatie van fiscale en sociale schulden via een bindende regeling
- Mededeling van de Europese Commissie, Instrumenten ter bestrijding van collusie bij overheidsopdrachten en over richtsnoeren voor de toepassing van de desbestreffende uitsluitingsgrond
- Mededeling van de Europese Commissie, Richtsnoeren inzake innovatiegericht aanbesteden
- Tweede toezichtrapport van België inzake de overheidsopdrachten en de concessie
- …

rond 15u15: laatste mogelijkheid tot vraagstelling en einde van de studiedag

Practical information

DATUM EN LOCATIE

Gewijzigde datum naar aanleiding van COVID-19!

Vrijdag 29 april 2022 | Gent

Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent
Routebeschrijving


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 5 standaardpunten
IBJ: erkend voor 5 punten
ITAA: erkend voor 5 uur categorie A
IGO: tussenkomst bevestigd


PRIJS

€ 249 (excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief relevante documentatie (bundeling van alle besproken rechtspraak), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Subscribe

Step 1: participant's details

Step 2: select date and location

29 April 2022 - Gent

Step 3: add participant to the order

Overview and payment

No participants have been added.


Conditions
Conditions

total

€ 0,00

Total (excl. VAT)
€ 0,00