Actualia huwelijksvermogensrecht 2019

In dit boek analyseren de auteurs het nieuwe huwelijksvermogensrecht zoals vastgelegd in de Wet Huwelijksvermogensrecht van 22 juli 2018.

In het eerste deel bespreekt professor Johan Du Mongh het wettelijk stelsel. Professor Renate Barbaix behandelt in het tweede deel de stelsels van scheiding van goederen zoals geregeld in de nieuwe wet.

Author(s):
Renate Barbaix, Johan Du Mongh
book | published | 1st edition
August 2019 | vi + 43 pp.

Paperback
€46.-


ISBN 9789400010918

Details

In dit boek analyseren de auteurs het nieuwe huwelijksvermogensrecht zoals vastgelegd in de Wet Huwelijksvermogensrecht van 22 juli 2018.

In het eerste deel komt het wettelijk stelsel aan bod. Professor Johan Du Mongh licht in de eerste plaats de doelstelling van de wetgever toe bij de aanpassing van het bestaande wettelijk stelsel. Vervolgens bespreekt de auteur de werking van het stelsel, de kwalificatie van de vermogens en de baten van het gemeenschappelijk en eigen vermogen binnen het wettelijk stelsel. Ten slotte besteedt hij aandacht aan de procedure indien de bestuursregeling niet wordt nageleefd.

Professor Renate Barbaix behandelt in het tweede deel de stelsels van scheiding van goederen zoals geregeld in de nieuwe wet. Na het juridisch kader voor alle stelsels van scheiding van goederen komt het wettelijk kader voor de gecorrigeerde stelsels van scheiding van goederen aan bod. Tevens wordt de mogelijkheid voor de rechter om het stelsel op grond van billijkheidsoverwegingen te corrigeren toegelicht.

Table of Contents

Het wettelijk stelsel na de Wet Huwelijksvermogensrecht 2018 (p. 1)

Johan Du Mongh

De stelsels van scheiding van goederen na de Wet Huwelijksvermogensrecht 2018 (p. 23)

Renate Barbaix

Also interesting for you: