Aansprakelijkheid, risico en onderneming


Wat zijn de gevolgen van 11 september 2001 op de verschillende rechtstakken? Zuid-
Afrikaanse en Europese rechtsgeleerden onderzoeken in dit boek hoe onder meer het aansprakelijkheidsrecht en het strafrecht reageren op de gevaren die rijzen naar aanleiding van nieuwe risico’s, vooral na de terreuraanslagen van 11 september 2001.
Author(s):
Michael Faure
Series:
Ius Commune Europaeum
Volume:
44
book | published | 1st edition
October 2003 | 230 pp.

Paperback
€55.-


ISBN 9789050953252


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Deze reeks is gewijd aan het Europees ius commune. Dat betekent dat zij ruimte biedt aan zowel rechtsvergelijkende studies als aan boeken over de doorwerking van verdragsteksten
in nationale rechtsstelsels. Alle onderdelen van het recht worden daarbij bestreken. De serie wordt uitgegeven in verschillende Europese talen en staat onder auspiciën van METRO, het rechtswetenschappelijk onderzoeksinstituut van de Universiteit Maastricht.

Wat zijn de gevolgen van 11 september 2001 op de verschillende rechtstakken? Zuid-
Afrikaanse en Europese rechtsgeleerden onderzoeken in dit boek hoe onder meer het aansprakelijkheidsrecht en het strafrecht reageren op de gevaren die rijzen naar aanleiding van nieuwe risico’s, vooral na de terreuraanslagen van 11 september 2001. Na een eerste inleiding volgt een verhandeling over de consequenties van 11 september 2001 voor het aansprakelijkheids- en het verzekeringsrecht, en een verhandeling over de vraag naar de compensatie bij onrechtmatige overheidsdaad. Het volgende deel behandelt de aansprakelijkheid voor en de verzekering van nieuwe risico’s. Ten slotte wordt in het laatste deel aandacht besteed aan de mogelijkheden en beperkingen van het strafrecht en van andere instrumenten ter sturing van nieuwe risico’s.
Dit boek is ongetwijfeld van belang voor alle juristen in Europa en Zuid-Afrika die vanuit multidisciplinair juridisch perspectief belangstelling hebben voor de vraag hoe verschillende rechtstakken omgaan met de voorkoming van nieuwe risico’s en de wijze waarop aan de gevolgen van nieuwe risico’s compensatie kan worden geboden.
De verschillende bijdragen werden in februari 2002 gepresenteerd tijdens een congres dat door de Ius Commune Onderzoeksschool werd georganiseerd aan de Universiteit van Stellenbosch te Zuid-Afrika. De bijdragen werden nadien met het oog op publicatie geactualiseerd en bewerkt.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.

About the series:

Ius Commune Europaeum

Subscribe to the series and receive a 15% discount on each volume.

The ‘Ius Commune Europaeum’ series focuses on the common foundations of the legal systems of the Member States of the European Union. It includes horizontal comparative legal studies as well as studies on the effect of EU law, treaties and international regulation within the national legal systems. All substantive fields of law are covered.

The series is published under the auspices of METRO, the Institute for Transnational Legal Research at the Maastricht University.

Guidelines for the submission of a manuscript or proposal can be found here.

Editorial Board
Prof. Dr. J. Smits (chair - Tilburg University, the Netherlands)
Prof. Dr. M. Faure (Maastricht University and Erasmus University Rotterdam, the Netherlands)
Prof. Dr. E. Vos (Maastricht University, the Netherlands).


More about this series