Aangiften btw (zesde editie)

Dit boek behandelt de vier voornaamste aangiften inzake btw: de periodieke btw-aangifte; de bijzondere btw-aangifte; de intracommunautaire opgave; de jaarlijkse klantenlijst. Elke soort aangifte wordt benaderd volgens een vast stramien.
Eerst wordt het te gebruiken formulier of de elektronische toepassing voorgesteld. Vervolgens worden de wettelijke bepalingen behandeld. Na een korte toelichting per aangifte over diverse aspecten van de indiening volgt een uitgebreide handleiding
voor het invullen ervan. Dit boek werd bijgewerkt tot 1 april 2017.
Author(s):
Marc Govers, Frank Borger, Heidi Deschacht
Series:
Fiscale Topics
Volume:
book | published | 6th edition
June 2017 | xvi + 326 pp.

Paperback
€79.-


ISBN 9789400008540


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Dit boek behandelt de vier voornaamste aangiften inzake btw:
– de periodieke btw-aangifte;
– de bijzondere btw-aangifte;
– de intracommunautaire opgave;
– de jaarlijkse klantenlijst.

Elke soort aangifte wordt benaderd volgens een vast stramien. Eerst wordt het te gebruiken formulier of de elektronische toepassing voorgesteld. Vervolgens worden de wettelijke bepalingen behandeld. Na een korte toelichting per aangifte over diverse aspecten van de indiening volgt een uitgebreide handleiding voor het invullen ervan.

Dit boek werd bijgewerkt tot 1 april 2017.

Table of Contents

Deel 1. De periodieke BTW-aangifte

Hoofdstuk 1. Model van formulier (p. 1)

Hoofdstuk 2. Wetgevende bepalingen (p. 11)

Hoofdstuk 3. Algemene beschouwingen (p. 45)

Hoofdstuk 4. Invullen van de aangifte (p. 57)

Hoofdstuk 5. Indiening van de aangifte (p. 159)

Deel 2. De bijzondere BTW-aangifte

Hoofdstuk 1. Model van formulier (p. 171)

Hoofdstuk 2. Wetgevende bepalingen (p. 179)

Hoofdstuk 3. Algemene beschouwingen (p. 191)

Hoofdstuk 4. Invullen van de aangifte (p. 207)

Hoofdstuk 5. Indiening van de aangifte (p. 217)

Deel 3. De intracommunautaire opgave

Hoofdstuk 1. Model van formulier (p. 221)

Hoofdstuk 2. Wetgevende bepalingen (p. 229)

Hoofdstuk 3. Algemene beschouwingen (p. 241)

Hoofdstuk 4. Invullen van de opgave (p. 257)

Hoofdstuk 5. Indiening van de opgave (p. 269)

Deel 4. De jaarlijkse lijst van de BTW-plichtige afnemers

Hoofdstuk 1. Model van formulier (p. 273)

Hoofdstuk 2. Wetgevende bepalingen (p. 281)

Hoofdstuk 3. Algemene beschouwingen (p. 287)

Hoofdstuk 4. Invullen van de opgave (p. 297)

Hoofdstuk 5. Indiening van de opgave (p. 303)

Deel 5. Bijlagen

Bijlage 1. FAQ Intervat (p. 309)

Bijlage 2. Intervat: validatieregels (p. 315)

Bijlage 3. Nuttige websites (p. 321)

Trefwoordenlijst (p. 323)

About the series:

Fiscale Topics

Reeks Fiscale topics: Uw leidraad bij uw fiscale vragen.
Als u intekent op de reeks, betaalt u permanent 30% minder. U krijgt alle komende edities uit deze reeks automatisch toegestuurd, zodra ze beschikbaar zijn. U mag uw intekening schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

More about this series