20 jaar Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden

Dit boek biedt een artikelsgewijs overzicht van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden wet, toegelicht aan de hand van de analyse van 20 jaar relevante rechtspraak.

Editor(s):
Isabel Plets, Stijn Demeestere, Jan Hofkens, Alexander Vandenbergen
book | published | 1st edition
August 2011 | xviii + 304 pp.

Paperback
€63.- €90.-


ISBN 9789400002258

Details

De Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden vierde op 19 maart 2011 haar 20-jarig bestaan. De wet voorziet in een bijzondere ontslagbescherming voor personeelsafgevaardigden van de ondernemingsraad en het comité.
Deze bescherming tegen ontslag moet werknemers toelaten zich in alle vrijheid kandidaat te stellen en moet de onafhankelijkheid bij het uitoefenen van hun mandaat en van hun syndicale activiteiten veiligstellen.
De ontslagbescherming is complex en is de duurste in het Belgische ontslagrecht.
Niet-naleving kan de werkgever een vergoeding kosten die kan oplopen tot acht jaar loon.
Dit boek biedt een artikelsgewijs overzicht van de wet, toegelicht aan de hand van de analyse van 20 jaar relevante rechtspraak.
Het boek is vlot consulteerbaar voor de arbeidsrechtelijke specialist, maar is ook gebruiksvriendelijk voor iedereen die in de praktijk met deze materie wordt geconfronteerd. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:
- Wie is (niet) beschermd?
- Wat is de exacte draagwijdte van de ontslagbescherming? Zijn personeelsafgevaardigden
bevoordeeld ten aanzien van andere werknemers?
- Vanaf wanneer en tot wanneer loopt de bescherming?
- Kan een personeelsafgevaardigde afstand doen van zijn ontslagbescherming? En van de beschermingsvergoeding?
- Is een dringende reden hetzelfde voor een personeelsafgevaardigde als voor een andere werknemer?
- Hoe interpreteert men het begrip economische of technische reden?
- Welke rol speelt het paritair comité?
- Wanneer ontstaat het recht op de beschermingsvergoeding? Wat zijn de gevolgen daarvan op het vlak van de verjaring, interesten enz.?
Dit boek is een gezamenlijke publicatie van het Employment, Pensions & Benefits departement van het kantoor Lydian, dat frequent over deze materie adviseert.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen (p. 1)

Hoofdstuk II. Ontslag om economische of technische redenen (p. 77)

Hoofdstuk III. Ontslag om een dringende reden (p. 119)

Hoofdstuk IV. Gemeenschappelijke bepalingen (p. 215)

Hoofdstuk V. Slotbepalingen (p. 275)

Bijlagen (p. 279)

Rechtspraakregister (p. 295)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudstafel (p. 0)
Rechtspraakregister (p. 295)

Also interesting for you: