Uw vennootschap en de fiscus, 4de ed.

Dit handboek geeft u op een toegankelijke manier inzicht in de verschillende aspecten van de ondernemingsfiscaliteit en onderzoekt welke de impact van de fiscaliteit is op de beleidsbeslissingen van een ondernemer. Via begrijpelijke voorbeelden, heldere adviezen en praktische tips tonen de auteurs aan welke verschillende mogelijkheden er bestaan om belastingen optimaal en overzichtelijk te structureren.
Author(s):
Tina Tack, Pieter Gillemon, Bart Peeters, Carl Van Biervliet, Filip Vandenberghe
Series:
Fiscale Topics
Volume:
book | published | 4th edition
October 2016 | xxvi + 544 pp.

Paperback
€69.-


ISBN 9789400007130


Alternative prices
- Student price: €30.-

If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Dit handboek geeft de lezer op een toegankelijke manier inzicht in de verschillende aspecten van de ondernemingsfiscaliteit en onderzoekt welke de impact van de fiscaliteit is op de beleidsbeslissingen die iedere ondernemer moet nemen. Via begrijpelijke voorbeelden, heldere adviezen en praktische tips tonen de auteurs aan welke mogelijkheden er bestaan om belastingen te besparen via overzichtelijke structuren en diverse mogelijkheden.

Om het meest voordelige fiscale stelsel te genieten, moet een goede bedrijfsleider deze opties kennen, al was het maar om met (meer) kennis van zaken zijn beleid in te schatten en beter geïnformeerd een discussie aan te gaan met zijn accountant en belastingconsulent, om onaangename fiscale en financiële verrassingen te voorkomen.

Deel I is opgebouwd uit een aantal actuele thema’s waarmee elke vennootschap te maken krijgt. In deel II worden de basisregels van de vennootschapsbelasting uiteengezet. Recente fiscale wetgeving heeft – nog maar eens – duidelijk bewezen dat er heel snel gereageerd moet worden op nieuwe fiscale maatregelen en dat hiermee deskundig moet worden omgegaan bij het nemen van beleidsbeslissingen en hun impact op de onderneming, de bedrijfsleiders, de aandeelhouders enz. De auteurs geven de lezer de nodige adviezen ter zake.

Chapters

Inhoud (p. 0)

DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO

Hoofdstuk I. Keuze van de ondernemingsvorm: eenpersoonszaak of vennootschap (p. 1)

Hoofdstuk II. Omvorming van een eenpersoonszaak in een vennootschap (p. 19)

Hoofdstuk III. Maatregelen voor startende ondernemingen (p. 35)

Hoofdstuk IV. Financiering met eigen of vreemde middelen (p. 65)

Hoofdstuk V. Investeringen (p. 83)

Hoofdstuk VI. Leasen of kopen? (p. 115)

Hoofdstuk VII. Onroerend goed (p. 123)

Hoofdstuk VIII. Voorraadwaardering en voorraadsystemen (p. 163)

Hoofdstuk IX. Bedrijfsliquiditeiten fiscaalvriendelijk beleggen (p. 169)

Hoofdstuk X. Hoe fiscaalvriendelijk mezelf 'bezoldigen'? (p. 181)

Hoofdstuk XI. Aanvullende pensioenvorming voor de bedrijfsleider (p. 267)

Hoofdstuk XII. Holding (p. 287)

Hoofdstuk XIII. Overname van een bedrijf (p. 307)

Hoofdstuk XIV. Opvolging en voortbestaan van een bedrijf (p. 325)

Hoofdstuk XV. Overdracht van een bedrijf (p. 339)

Hoofdstuk XVI. De vereffening van de vennootschap (p. 347)

DEEL II. DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Hoofdstuk I. Algemeen (p. 355)

Hoofdstuk II. De gereserveerde winst (p. 375)

Hoofdstuk III. De verworpen uitgaven (p. 407)

Hoofdstuk IV. Uitgekeerde dividenden (p. 443)

Hoofdstuk V. Fiscale aftrekken (p. 465)

Hoofdstuk VI. Algemeen aftrekverbod (p. 513)

Hoofdstuk VII. Berekening van de vennootschapsbelasting (p. 515)

Hoofdstuk VIII. Overzicht kmo-voordelen (p. 531)

Hoofdstuk IX. Overzicht van de investeringsverplichtingen in de vennootschapsbelasting (p. 533)

Hoofdstuk X. Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (p. 537)

Hoofdstuk XI. Fiscale eindejaarsplanning (p. 541)

Hoofdstuk XII. De antirechtsmisbruikbepaling (p. 543)

About the series:

Fiscale Topics

Reeks Fiscale topics: Uw leidraad bij uw fiscale vragen.
Als u intekent op de reeks, betaalt u permanent 30% minder. U krijgt alle komende edities uit deze reeks automatisch toegestuurd, zodra ze beschikbaar zijn. U mag uw intekening schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

More about this series