Internationaal belastingrecht toegepast

Deze eerste editie kunt u bestellen tot en met 30 juni 2018. De nieuwe tweede editie is beschikbaar vanaf september 2018 en kunt u hier bestellen. 

Deze uitgave bevat een grondige kennismaking met het internationaal belastingrecht. 

Author(s):
Anne Vanmaercke, Tom Jansen
Series:
Toegepast
Volume:
book | published | 1st edition
October 2016 | xii + 306 pp.

Paperback
€27.-


ISBN 9789400007178


Alternative prices
- Student price: €27.-

Details

Deze uitgave bevat een grondige kennismaking met het internationaal belastingrecht.

Hoe kan dubbele belasting voorkomen worden, welke maatregelen worden getrokken, hoe gaat men te werk in de praktijk? Naast een algemene inleiding ter bespreking van deze problematiek, wordt aandacht besteed aan dubbelbelastingverdragen. Hoe wordt een dubbelbelastingverdrag afgesloten? Wat zijn de doelstellingen en de gevolgen ervan? In het handboek wordt hierbij dieper ingegaan op het modelverdrag, opgesteld door de OESO.

De opstelling van een dubbelbelastingverdrag heeft ongetwijfeld impact op de Europese en internationale fiscale regelgeving. Fiscale richtlijnen worden bondig uiteengezet, met aandacht voor de actiepunten van de Belgische fiscus ter bestrijding van internationale belastingontwijking.

Tot slot worden enkele basisprincipes behandeld zoals BNI, dochtervennootschap en vaste inrichting. Waar mogelijk worden theoretische begrippen verklaard aan de hand van praktische voorbeelden.

Chapters

Inhoud (p. 0)

Hoofdstuk 1. Algemene Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 2. Het Model DBV in Vogelvlucht (p. 21)

Hoofdstuk 3. BEPS-Actieplan en meer Fiscale Transparantie (p. 99)

Hoofdstuk 4. Europa en Inkomstenbelastingen (p. 121)

Hoofdstuk 5. Internationale Taksplanning (p. 161)

Hoofdstuk 6. Hoe belast België buitenlanders? (p. 183)

Bijlagen (p. 201)

About the series:

Toegepast

De reeks Toegepast omvat uitgewerkte en praktijkgerichte studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun overzichtelijke structuur en zijn zodanig uitgewerkt dat zij zo veel mogelijk aanleunen bij de praktijk.

More about this series