1. Het Sociaal Strafwetboek gewikt en gewogen

  Publication date: July 15, 2011

  De bijdragen in dit boek vormen voor elke rechtsbeoefenaar een onmisbare en kritische handleiding bij de studie en toepassing van het (ver)nieuw(d)e sociaal strafrecht.
  Paperback
  €30.-

 2. In dit boek worden de recente ontwikkelingen van het sociaal handhavingsrecht na de invoering van het Sociaal Strafwetboek in 2010 in hun concrete beleidskader geplaatst. Bovendien worden de draagwijdte en de impact van deze nieuwe regelgeving grondig onderzocht.
  Paperback
  €80.-
 3. Mensenrechten in de praktijk

  Publication date: June 17, 2016

  Dit boek onderzoekt de impact van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens op de Belgische rechtspraktijk.
  Paperback
  €58.-