1. In het eerste gedeelte wordt ingegaan op de cumul van strafsancties, verblijfsrechtelijke sancties en nationaliteitssancties en vervolgens komt de samenloop van strafrechtelijke verantwoordelijkheid en burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitgebreid aan bod. Daarna behandelen de auteurs de fiscaalrechtelijke implicaties van strafrechtelijke beslissingen naar respectievelijk Nederlands en Belgisch recht.
    Paperback
    €55.-

  2. This book sets out a human rights approach to domestic abuse. It argues that the European Convention on Human Rights provides a powerful framework upon which to build a strong legal response to the problem of domestic abuse.
    Paperback
    €59.-