1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. In dit boek wordt verslag uitgebracht van het tweede deel van het onderzoek naar de grensoverschrijdende (zware, georganiseerde) criminaliteit in de Euregio Maas-Rijn en de (mogelijkheden tot verbetering van de) politiële, justitiële en bestuurlijke samenwerking in deze regio ter bestrijding hiervan.
  Hardback
  €150.-

 2. In dit boek worden de misdrijven van valsheid en gebruik van valse geschriften grondig herdacht. Dat resulteert niet alleen in noodzakelijke suggesties de lege ferenda, maar biedt de rechtspraktizijn vooral een overzichtelijke en vrijwel exhaustieve stand van zaken van het leerstuk, met tal van oplossingen voor concrete problemen uit de rechtspraktijk.
  Hardback
  €155.-
 3. Het Europees aanhoudingsbevel

  Publication date: March 26, 2007

  Dit boek analyseert de Nederlandse en Belgische implementatiewetgeving in hoofdlijnen: voorwaarden voor overlevering, gronden waarop de overlevering kan of moet worden geweigerd en het verloop van de overleveringsprocedure komen hierbij aan bod.
  Paperback
  €45.-

 4. In dit boek wordt het juridisch kader geschetst om hulp te bieden aan kinderen in problematische opvoedingssituaties. Achtereenvolgens geeft de auteur een overzicht van de waarborgen die de minderjarige in een crisissituatie kan doen gelden, komt de vrijwillige hulpverlening aan bod, wordt de procedure ontleed voor minderjarigen die onder toezicht komen van de jeugdrechter en leest men een overzicht van maatregelen tegen de ouders.
  Paperback
  €45.-

 5. From 16 until 21 September 2007 the XIIIth World Congress on procedural law was held in Salvador de Bahia, Brazil. The congress was dedicated to the theme `New Trends in Procedural Law” and was organised by the International Association of Procedural Law.
  Paperback
  €55.-

 6. It is now unquestionable that corruption has become an issue of international concern. A complex set of substantive and procedural rules has emerged concerning the prevention and repression of corruption, representing the international legal framework against corruption. This book traces tthe emergence of this framework and engages in a systematic analysis of its content, highlighting weaknesses and innovative aspects. 1
  Paperback
  €95.-
 7. De Wet op de bijzondere inlichtingenmethoden

  Publication date: July 22, 2010

  In deze uitgave geven de auteurs een volledig overzicht van de regelgeving zoals die eruit zal zien vanaf de inwerkingtreding van de BIMWet.
  Paperback
  €75.-

 8. This volume contains the articles published in The European Journal of Intelligence Studies in 2007-2008.
  Paperback
  €50.-
 9. Het onroerend goed in het straf(proces)recht

  Publication date: March 19, 2012

  In dit boek wordt niet alleen aandacht geschonken aan de onroerendgoed-gerelateerde misdrijven van Boek II van het Strafwetboek, maar ook aan een specifieke tak van het bijzonder strafrecht, het stedenbouwstrafrecht (met inbegrip van ruimtelijke ordening), waar bijna exclusief wordt gefocust op de onroerende goederen.
  Paperback
  €65.-

 10. Het vriendenboek voor de gewezen stafhouder van de Antwerpse balie, mr. Jos Van Goethem, is samengesteld uit artikels van vooraanstaande auteurs die op één of andere manier met hem hebben samengewerkt.
  Paperback
  €85.-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5