1. 1
 2. 2
 3. 3

 1. In deze openingsrede wordt nagegaan hoe ver grondeigendom zich uitstrekt, en vooral welke afspraken er kunnen worden gemaakt om eigendomsrechten te stapelen.
  Garenloos
  €20.-

 2. De auteur onderzoekt in deze uitgave in hoeverre naar Belgisch recht (nog steeds) een afzonderlijke leveringshandeling is vereist voor de overdracht van roerende lichamelijke goederen en waaruit die leveringshandeling desgevallend bestaat.
  Hardback
  €145.-

 3. This book offers new perspectives on property theory, constitutional property law, and private law-property law. Under these headings, young and renowned property law scholars present their current research and offer an exciting look into the challenges property law faces in the 21st century.
  Paperback
  €75.-

 4. This book offers an interesting selection of recent developments in the broad field of property law, including contributions on constitutional property law, national private property law and European and comparative property law.
  Paperback
  €65.-

 5. De rechtstak ‘Zakenrecht en zekerheden’ onderging de jongste decennia een belangrijke evolutie, die een complete update van het Handboek Burgerlijk Recht noodzakelijk maakte.
  Hardback
  €175.-

 6. De auteur geeft enkele wenken mee voor de redactie van (koop)overeenkomsten met kunstvoorwerpen in een poging om door zorgvuldig te contracteren, juridisch correct en pragmatisch, problemen te verhelpen of zelfs te voorkomen.
  Paperback
  €45.-

 7. There is an increasing debate on the way in which the EU has developed and what it must look like in the future. This debate includes a discussion on one of the core aspects of European integration: at which level should the rules be set and who decides where the authority to do so should lie? Private law has an important role to play in this discussion. Many private law rules touch on the core of the internal market as they serve to foster tr...
  Paperback
  €70.-
 8. Property Law Perspectives IV

  Publication date: January 5, 2016

  Property Law Perspectives IV shows that attention is still being paid to the roots of property law.
  Paperback
  €45.-
 9. Legal Certainty in Real Estate Transactions

  Publication date: August 16, 2016

  This comparative research was triggered by the assessment of property registration law published in the World Bank Doing Business reports (DB). The international and interdisciplinary team aimed to assess how legal certainty was imagined and put in practice in French and English law, using commercial real estate as a case study.
  Paperback
  €48.-

 10. Rede ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de rechtsgeleerdheid aan de KU Leuven, gehouden op 25 maart 2013.
  Paperback
  €20.-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3