1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. The emancipation of the young child and the rehabilitation and emancipation of the deprived, exploited, abused and neglected child remain in a legal shadow land. This book intends to explore this shadow land. It introduces the concepts of the Trias pedagogica and Transism in order to shed light on the obligations and responsibilities of states and other actors in the empowerment of children, caregivers and communities.
  Paperback
  €45.-

 2. This forty-third volume of annotated leading case law of international criminal tribunals contains decisions taken by the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia between 2007 and 2010
  Paperback
  €185.-

 3. This book contains the most important decisions of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and the International Criminal Tribunal for Rwanda that were published in the series Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals.
  Paperback
  €40.-

 4. Het Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen bevat een globaal overzicht van alle elementen van de fiscale procedure op het vlak van de inkomstenbelastingen. Een apart deel is gewijd aan een reeks praktische vragen waarmee de belastingplichtige kan worden geconfronteerd bij het vervullen van zijn fiscale verplichtingen.
  Paperback
  €75.-
 5. Familierecht in kort bestek

  Publication date: January 29, 2008

  In dit boek kan de niet-gespecialiseerde jurist in kort bestek kennismaken met het Belgische familierecht.
  Paperback
  €56.-

 6. This forty-sixth volume of annotated leading case law of international criminal tribunals contains decisions taken by the Special Court for Sierra Leone 1 January 2008 - 18 March 2009.
  Paperback
  €185.-

 7. This book provides an overview of the state of EU migration law in 2014. It explores the meaning of EU legislation on migration in the light of fundamental rights and principles of Union law as explained in leading case-law of the European courts. It is especially aimed at students, but may likewise be useful for practitioners, policy makers or others interested in the legal foundations of migration in Europe.
  Paperback
  €95.-

 8. Dit handboek benadert op een gestructureerde wijze de vennootschapsbelasting volgens de negen uit te voeren bewerkingen. Er wordt een duidelijk antwoord gegeven op klassieke vragen zoals: wat is het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting, wat zijn de belastbare winsten, wat zijn de aftrekbare kosten, wat met DBI-aftrek, aftrek voor risicokapitaal, vorige verliezen en investeringsaftrek …?
  Paperback
  €79.-

 9. Dit boek geeft een overzicht van het domein van de bestuurswetenschappen, waarbij het onderwerp theoretisch zo breed mogelijk wordt benaderd en nadien in relatie wordt gebracht met de institutionele praktijk, zowel op federaal niveau als in Vlaanderen.
  Paperback
  €49.-

 10. This book brings together the papers presented at the Society of European Contract Law’s 13th annual conference. It discusses the effect of constitutional principles, common principles to the laws of the EU Member States and whether common principles can be transferred into rules.
  Paperback
  €49.-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5