1. 1
 2. 2

 1. De auteur geeft enkele wenken mee voor de redactie van (koop)overeenkomsten met kunstvoorwerpen in een poging om door zorgvuldig te contracteren, juridisch correct en pragmatisch, problemen te verhelpen of zelfs te voorkomen.
  Paperback
  €45.-

 2. De dading is een populaire rechtsfiguur, zowel in het privaat- als in het publiekrecht. Het doel van een dading is definitief een einde te maken aan een bepaald geschil. Toch toont de rechtspraak aan dat partijen na het sluiten van dergelijke contracten alsnog aan de bindende werking ervan trachten te ontsnappen.
  Paperback
  €45.-
 3. Knelpunten Opties

  Publication date: December 13, 2013

  De optieovereenkomst is een rechtsfiguur die we in verschillende rechtstakken terugvinden. In dit boek worden enkele van de meest voorkomende toepassingen belicht.
  Hardback
  €85.-

 4. In deze uitgave wordt het huurrecht intradisciplinair benaderd. Het huurrecht is immers innig verweven met de diverse takken van het privaatrecht, en zelfs van het publiek recht.
  Hardback
  €90.-

 5. Dit boek biedt een analyse van talrijke praktische knelpunten met betrekking tot de vastgoedpromotor, vastgoedexpert en architect.
  Paperback
  €50.-

 6. Een goed onderhandelaar/bemiddelaar beschikt niet enkel over uitstekende juridische competenties. Andere vaardigheden en inzichten zijn minstens even relevant. Dit boek biedt u daarom een multidisciplinair drieluik, waarin de voornaamste struikelblokken worden geanalyseerd.
  Paperback
  €40.-
 7. Knelpunten Verkoop roerende goederen

  Publication date: June 15, 2009

  Ook al komt de verkoop van roerende goederen in de juridische praktijk haast dagelijks voor, toch geeft deze overeenkomst nog vaak aanleiding tot tal van misverstanden, discussies en belangrijke knelpunten.
  Paperback
  €40.-
 8. Knelpunten Pacht

  Publication date: April 29, 2008

  Dit boek is het zesde in de reeks Knelpunten Contractenrecht. Het biedt een analyse van talrijke praktische knelpunten in het pachtrecht.
  Paperback
  €40.-
 9. Knelpunten Handelshuur

  Publication date: May 30, 2007

  Dit boek biedt een analyse van talrijke praktische knelpunten betreffende het handelshuurrecht. De auteurs behandelen de materie vanuit het perspectief van respectievelijk de notaris, de magistraat en de advocaat.
  Paperback
  €40.-
 10. Knelpunten verkoop onroerend goed

  Publication date: February 1, 2007

  Ook al komt de verkoop van onroerend goed in de juridische praktijk haast dagelijks voor, toch is deze overeenkomst nog vaak de bron voor tal van misverstanden, geregeld weerkerende discussies en belangrijke knelpunten. Drie gezaghebbende auteurs analyseren daarom in dit handige boek frequent voorkomende problemen met betrekking tot deze vastgoedtransactie.
  Paperback
  €32.-
 
 1. 1
 2. 2