1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 1. Artikelsgewijs

  Publication date: November 30, 2016

  Dit boekje graaft artikelsgewijs naar de kern van een rechtsstaat, alsook naar de paradoxen ervan.
  Paperback
  €24.-

 2. Belgische rechtbanken en hoven moeten steeds meer IPR-wetgeving van EU-oorsprong toepassen. Hoe doen ze dat? Volgen zij de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU? In deze bijdrage maken de auteurs een analyse van de (gepubliceerde) rechtspraak over de Brussel I-, de Brussel II bis- en de Onderhoudsverordening.
  Paperback
  €30.-
 3. Verloskunde in beweging III

  Publication date: November 29, 2016

  Dit boek beoogt de zorgverleners te informeren over hun rechten en plichten in de afhandeling van medische incidenten.
  Paperback
  €60.-
 4. The Rationality of Dictators

  Publication date: November 24, 2016

  Through a comparative case study of Pol Pot and Slobodan Milosevic this book looks at the role ideology plays in the decision-making process of the dictator.
  Paperback
  €90.-

 5. Deel I van dit boek onderzoekt wat nu de beste interpretatiemethode is en hoe een coherent en werkbaar systeem van interpretatie van rechtshandelingen eruit moet zien, rekening houdend met de autonomie van de handelende personen aan de ene kant en met de rechtszekerheid aan de andere kant. Deel II van dit boek verwerkt de interpretatieregels, toegelicht in de uitgave Interpretatie van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen van dezelfd...
  Hardback
  €195.-

 6. De Leuvense Notariële Geschriften bundelen bijdragen relevant voor de notariële praktijk. Het voorliggende boek bevat onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2015-2016
  Hardback
  €80.-

 7. Dit boek verwerkt de interpretatieregels, toegelicht in de uitgave Interpretatie van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen van dezelfde auteur in heldere en bruikbare clausules. Met behulp van de voorgestelde clausules kunnen partijen anticiperen op interpretatieproblemen.
  Hardback
  €95.-

 8. This book focusses on key practical issues faced by oil and gas companies in different parts of the world in negotiating and implementing Joint Operating Agreements.
  Hardback
  €149.-
 9. Klant is koning

  Publication date: November 16, 2016

  Vanessa Foncke illustreert aan de hand van een aantal voorbeelden de trend naar meer wetgeving op maat. Zij gaat vervolgens op onderzoek of meer wetgeving op maat wel haalbaar en wenselijk is, in het bijzonder gelet op de omstandigheden waarin onze Belgische wetgeving thans tot stand komt en de omstandigheden waarin door de gerechtelijke macht op de naleving daarvan wordt toegezien.
  Paperback
  €20.-
 10. Defending Human Dignity

  Publication date: November 4, 2016

  This booklet deals with human dignity by looking at the different roles the human rights defender, the scholar and the human rights NGO can play in defending dignity.
  Garenloos
  €28.-
 
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7