1. Het boek biedt een blik vanuit mensenrechtelijk perspectief op de situatie van vrijheidsbeneming. De auteurs bieden in hun bijdrage een overzicht van de toepasselijke internationaalrechtelijke normen, waaronder niet enkel bindende verdragen en uitspraken van internationale controleorganen, maar ook regels van ‘soft law’ met een groot politiek en moreel gezag.
    Paperback
    €75.-