1. 1
 2. 2

 1. In de editie 2014-2015 wordt in de eerste plaats ingezoomd op de recente rechtspraak in het huurrecht, het woninghuurrecht en het familiaal vermogensrecht. Deze editie biedt eveneens een boeiend drieluik over intellectuele eigendomsrechten. Tot slot behandelen de laatste bijdragen de strafrechtelijke aspecten van de Jeugdbeschermingswet, de gedeeltelijke eenmaking van het statuut van arbeiders en bedienden, en de activistische rol en de uitdij...
  Paperback
  €95.-

 2. De CBR Jaarboeken zijn reeds geruime tijd echte ‘klassiekers’ in de Nederlandstalige juridische doctrine: ze bieden kwalitatief hoogstaande analyses van recente wetgeving en ontwikkelingen in de rechtspraak, zonder daarbij de behoeften van de rechtspracticus uit het oog te verliezen.
  Paperback
  €120.-

 3. De CBR Jaarboeken zijn reeds geruime tijd echte ‘klassiekers’ in de Nederlandstalige juridische doctrine: ze bieden kwalitatief hoogstaande analyses van recente wetgeving en ontwikkelingen in de rechtspraak, zonder daarbij de behoeften van de rechtspracticus uit het oog te verliezen.
  Paperback
  €95.-

 4. In de editie 2010-2011 komen onderwerpen uit een groot aantal rechtstakken aan bod, die dan ook een ruim publiek van praktijkjuristen kunnen aanspreken.
  Paperback
  €90.-

 5. In de editie 2009-2010 komen onderwerpen uit een groot aantal rechtstakken aan bod, die een ruim publiek van praktijkjuristen zullen aanspreken: een onmisbaar naslagwerk voor iedere jurist!
  Paperback
  €120.-

 6. In dit boek wordt de problematiek van de alimentatie voor kinderen besproken doorheen verschillende rechtstakken, waarbij niet alleen het theoretische kader, maar ook de rechtspraktijk aan bod komt.
  Paperback
  €65.-

 7. In de editie 2008-2009 komen onderwerpen aan bod die verspreid liggen over een groot aantal rechtstakken en daarom een ruim publiek van praktijkjuristen aanspreken.
  Paperback
  €115.-

 8. De CBR Jaarboeken bieden kwalitatief hoogstaande analyses van recente wetgeving en ontwikkelingen in de rechtspraak aan, zonder daarbij de behoeften van de rechtspracticus uit het oog te verliezen. In de editie 2007-2008 komen onderwerpen aan bod die een ruim publiek van praktijkjuristen aanspreken.
  Paperback
  €115.-

 9. Deze CBR-uitgave bundelt de bijdragen van het Vierde Antwerps Juristencongres over “De verjaring”.
  Paperback
  €85.-

 10. In dit boek wordt voor het eerst deze problematiek vanuit verschillende juridische invalshoeken grondig bestudeerd, m.n. vanuit het oogpunt van het burgerlijk recht, het straf(proces)recht, het bestuursrecht en het jeugdbeschermingsrecht.
  Paperback
  €74.-
 
 1. 1
 2. 2