1. In de editie 2014-2015 wordt in de eerste plaats ingezoomd op de recente rechtspraak in het huurrecht, het woninghuurrecht en het familiaal vermogensrecht. Deze editie biedt eveneens een boeiend drieluik over intellectuele eigendomsrechten. Tot slot behandelen de laatste bijdragen de strafrechtelijke aspecten van de Jeugdbeschermingswet, de gedeeltelijke eenmaking van het statuut van arbeiders en bedienden, en de activistische rol en de uitdij...
  Paperback
  €95.-

 2. De CBR Jaarboeken zijn reeds geruime tijd echte ‘klassiekers’ in de Nederlandstalige juridische doctrine: ze bieden kwalitatief hoogstaande analyses van recente wetgeving en ontwikkelingen in de rechtspraak, zonder daarbij de behoeften van de rechtspracticus uit het oog te verliezen.
  Paperback
  €95.-

 3. In de editie 2009-2010 komen onderwerpen uit een groot aantal rechtstakken aan bod, die een ruim publiek van praktijkjuristen zullen aanspreken: een onmisbaar naslagwerk voor iedere jurist!
  Paperback
  €120.-

 4. In dit boek wordt de problematiek van de alimentatie voor kinderen besproken doorheen verschillende rechtstakken, waarbij niet alleen het theoretische kader, maar ook de rechtspraktijk aan bod komt.
  Paperback
  €65.-

 5. Dit praktische boekje biedt een interdisciplinaire benadering van de complexe materie van druggebruik bij en door jongeren. In dit boek wordt het druggebruik van jongeren als het ware chronologisch in beeld gebracht.
  Paperback
  €28.-

 6. Dit boek behandelt niet alleen de klassieke thema’s zoals het ouderlijk gezag en de voogdij, de aansprakelijkheid van de ouders en andere toezichthouders (evenals de verzekering daarvan), de procedures voor de jeugdrechtbank, de alternatieve maatregelen en herstelbemiddeling en de jeugdbescherming komen hierbij uitgebreid aan bod, maar ook de minderjarigen in de sociale zekerheid (kinderbijslag, OCMW, gevolgen van de ontzetting uit het ouderli...
  Paperback
  €105.-