1. Het Personen- en Familierecht

    Publication date: February 15, 2017

    Dit boek is een leidraad bij het Belgische personen- en familierecht anno 2017. Voor elk onderwerp bevat het een uiteenzetting van de algemene beginselen, gevolgd door een stelselmatige samenvatting van de rechtstechniek.
    Paperback
    €135.-