1. Dit dossier bevat de bekroonde werken van de laureaten van de Nullum Crimen Prijs 2015.
  Paperback
  €50.-

 2. Dit boeiende boek bespreekt eerst de grondslag en de legitimiteit van het verbod van rechtsmisbruik en vervolgens de ‘klassieke’ toepassingen van het verbod van rechtsmisbruik in het contractenrecht en het zakenrecht. Tot slot komen enkele ‘nieuwere’ toepassingen van het verbod van rechtsmisbruik aan bod in het vennootschapsrecht, in het privaatrechtelijk procesrecht en het bestuursprocesrecht.
  Paperback
  €58.-

 3. Dit dossier bevat de bekroonde werken van de laureaten van de Nullum Crimen Prijs 2014.
  Paperback
  €42.40

 4. Dit dossier bevat het bekroonde werk van de laureaat van de Nullum Crimen Prijs 2013.
  Garenloos
  €40.-

 5. De redactieleden van Nullum Crimen vonden het passend om aan Marc De Swaef ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag een huldeboek aan te bieden. Dit huldeboek is méér dan een Liber amicorum. Dit boek wil tegelijk een blijk van vriendschap voor de gevierde en een hulde aan deze schitterende Amicus Curiae zijn.
  Hardback
  €150.-

 6. Dit dossier bevat de bekroonde werken van de laureaten van de Nullum Crimen Prijs 2012.
  Garenloos
  €40.-
 7. Voordeelsontneming

  Publication date: February 1, 2005

  In dit boek worden zowel de toepassingsvoorwaarden als het rechtskarakter van de verbeurdverklaring van illegale vermogensvoordelen (art. 42 lid 3 e.v. Sw.), kortweg voordeelsontneming genoemd, onder de loep genomen.
  Hardback
  €125.-