1. De auteurs analyseren zowel gebruikelijke als minder gebruikelijke contractuele bedingen en toetsen deze aan het gemeen verbintenissenrecht en, waar toepasselijk, aan de belangrijkste regels van het consumentenrecht.
  Paperback
  €85.-

 2. Dit boek geeft een uitgebreid overzicht van de inhoud en werking van overeenkomsten naar Belgisch en Nederlands recht.
  Paperback
  €90.-

 3. Dit boek is gewijd aan de totstandkoming van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht tegen de achtergrond van eenmaking van het privaatrecht in Europa.
  Paperback
  €64.50