1. Michel Rozie is de verpersoonlijking van de kruisbestuiving tussen theorie en praktijk en beseft als geen ander dat het “beraad” in al zijn betekenissen (reflectie, explicitatie, verdieping, overleg, dialoog, communicatie, …) hoog in het vaandel moet worden gedragen.
  Hardback
  €120.-

 2. De redactieleden van Nullum Crimen vonden het passend om aan Marc De Swaef ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag een huldeboek aan te bieden. Dit huldeboek is méér dan een Liber amicorum. Dit boek wil tegelijk een blijk van vriendschap voor de gevierde en een hulde aan deze schitterende Amicus Curiae zijn.
  Hardback
  €150.-

 3. Dit huldeboek is méér dan een Liber amicorum. Dit boek wil tegelijk een blijk van vriendschap aan de gevierde en een hulde aan deze schitterende jurist zijn.
  Hardback
  €145.-