1. Grondwettelijk recht

  Publication date: February 15, 2016

  Dit boek biedt een volledig overzicht van het grondwettelijk recht in de gelaagde rechtsorde. Het is in de eerste plaats opgevat als een inleidende cursus voor al wie zich in het grondwettelijk recht wil verdiepen. Daarnaast richt het boek zich op de praktijkjurist die op zoek is naar een toegankelijk handboek.
  Paperback
  €110.-

 2. In dit boek wordt nagegaan welke gevolgen het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (IVRPH) in de Belgische rechtsorde heeft.
  Paperback
  €45.-

 3. In de media en in de politiek wordt al geruime tijd een polemiek gevoerd over de instellingen die bevoegd moeten zijn voor de Vlaamse discriminatiewetgeving en voor de bevordering en bescherming van mensenrechten in het algemeen. Dit boek probeert meer duidelijkheid te scheppen in deze problematiek.
  Garenloos
  €55.-

 4. Het boek biedt een blik vanuit mensenrechtelijk perspectief op de situatie van vrijheidsbeneming. De auteurs bieden in hun bijdrage een overzicht van de toepasselijke internationaalrechtelijke normen, waaronder niet enkel bindende verdragen en uitspraken van internationale controleorganen, maar ook regels van ‘soft law’ met een groot politiek en moreel gezag.
  Paperback
  €75.-