About the series

In essentie

De reeks In essentie omvat inleidende studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun beknopte en duidelijke structuur. Het zijn uitgaven die op een didactische manier de student de basiskennis van een bepaald vakgebied bijbrengen.

Available volumes

 1. Sociaal recht in essentie 5de ed

  Publication date: September 20, 2017
  Sociaal recht in essentie 5de ed
  500 pp. | paperback

  Dit is de nieuwe editie die in september zal verschijnen. Het Belgisch sociaal recht is een uitgebreid kluwen van diverse regelgevingen op verschillende niveaus. Ze bevat zo veel regels en uitzonderingen dat men snel de weg dreigt kwijt te raken. Dit handboek vormt een gids voor wie een volledig overzicht wenst, maar biedt tegelijkertijd ook voldoende diepgang voor wie meer wil weten.
  €49.-
 2. Human Resource Management in essentie 5de ed
  292 pp. | paperback

  Deze uitgave biedt een inleiding tot het Human Resource Management-domein aan de hand van een duidelijke rode draad, zonder overbodige verdiepingen en zijsprongen. Van werving en selectie over socialisatie en leidinggeven tot het verbeteren van prestaties en het omgaan met ontslag. Steeds praktijkgericht, met wetenschappelijke literatuur als fundament.
  €40.-
 3. Fiscaal recht in essentie 2017

  Publication date: February 10, 2017<
  Fiscaal recht in essentie 2017
  414 pp. | paperback

  Dit boek vormt een eerste kennismaking met de belangrijkste onderdelen van het fiscaal recht, nl. de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de fiscale procedure en de belasting over de toegevoegde waarde.
  €59.-
 4. Boekhoudrecht in essentie

  Publication date: January 12, 2017<
  Boekhoudrecht in essentie
  306 pp. | paperback

  In vele domeinen is een inzicht in het boekhoudproces onontbeerlijk. Dit boek begeleidt de lezer bij zijn eerste stappen in de wereld van het boekhouden en brengt hem tot een volledig inzicht in de totstandkoming van de balans en de resultatenrekening. Ook de voornaamste financiële ratio’s worden op een duidelijke wijze besproken.
  €45.-
 5. Sociaal recht in essentie, 4de ed.

  Publication date: September 22, 2016<
  Sociaal recht in essentie, 4de ed.
  500 pp. | paperback

  Het Belgisch sociaal recht is een uitgebreid kluwen van diverse regelgevingen op verschillende niveaus. Ze bevat zo veel regels en uitzonderingen dat men snel de weg dreigt kwijt te raken. Dit handboek vormt een gids voor wie een volledig overzicht wenst, maar biedt tegelijkertijd ook voldoende diepgang voor wie meer wil weten.
  €49.-
 6. Boekhouden in essentie, 4de ed.
  232 pp. | paperback

  De techniek van het dubbel boekhouden wordt stap voor stap opgebouwd aan de hand van een eenvoudig “rode draad”-voorbeeld. Daarna worden de meest voorkomende transacties (de aankoop-, verkoop- en betalingscyclus) met voorbeelden uitgewerkt.
  €45.-
 7. Familiaal vermogensrecht in essentie, 2de ed.
  422 pp. | paperback

  Het Belgische familiaal vermogensrecht is een relatief complexe en technische materie.Dit boek wijdt de lezer in deze technische materie in met een bespreking van de basisprincipes. Het vormt daarom een uitgelezen introductie voor wie vertrouwd wil raken met de elementaire regels van het Belgische familiaal vermogensrecht.
  €69.-

  Forthcoming

 8. Omgevingsrecht in essentie

  Publication date: February 12, 2016<
  Omgevingsrecht in essentie
  157 pp. | paperback

  Dit boek verschaft de student inzicht in het bestuursrecht dat een ruimtelijke component heeft, namelijk het ruimtelijkeordeningsrecht en het milieurecht. Tegenwoordig wordt deze materie aangeduid met de term omgevingsrecht.
  €39.-
 9. Fiscaal recht in essentie

  Publication date: February 9, 2016<
  Fiscaal recht in essentie
  408 pp. | paperback

  Dit boek vormt een eerste kennismaking met de belangrijkste onderdelen van het fiscaal recht, nl. de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de belasting over de toegevoegde waarde en de fiscale procedure.
  €59.-

  Forthcoming

 10. Human Resource Management in essentie

  Publication date: July 17, 2015<
  Human Resource Management in essentie
  236 pp. | paperback

  Deze uitgave biedt een inleiding tot het Human Resource Management-domein aan de hand van een duidelijke rode draad, zonder overbodige verdiepingen en zijsprongen. Van werving en selectie over socialisatie en leidinggeven tot het verbeteren van prestaties en het omgaan met ontslag. Steeds praktijkgericht, met wetenschappelijke literatuur als fundament.
  €40.-