About the series

Discriminatierecht in theorie en praktijk

In de tweetalige reeks Discriminatierecht in theorie en praktijk / Discrimination Law in Theory and Practice verschijnen studies die actuele ontwikkelingen in het discriminatierecht identificeren en duiden. De reeks is gericht zowel op academici als beleidsmakers.

Available volumes

  1. Reverse Discrimination in the European Union
    358 pp. | paperback

    Reverse Discrimination in the European Union offers an up-to-date standard reference work on reverse discrimination.
    €58.-
  2. Equal is not Enough

    Publication date: September 20, 2016<
    Equal is not Enough
    154 pp. | paperback

    A carefully selected and rigourously peer reviewed set of papers from the ‘Equal is not Enough’ conference hosted at Antwerp University in February 2015.
    €45.-
  3. De doorwerking van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
    142 pp. | paperback

    In dit boek wordt nagegaan welke gevolgen het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (IVRPH) in de Belgische rechtsorde heeft.
    €55.-
  4. 'Institutionalisering' van gelijkheid en mensenrechten
    163 pp. | garenloos

    In de media en in de politiek wordt al geruime tijd een polemiek gevoerd over de instellingen die bevoegd moeten zijn voor de Vlaamse discriminatiewetgeving en voor de bevordering en bescherming van mensenrechten in het algemeen. Dit boek probeert meer duidelijkheid te scheppen in deze problematiek.
    €55.-