About the series

Acta Falconis

The series Acta Falconis contains the most important inaugural lectures of the Law Faculty of Leuven University. The volumes reflect on diverse issues in law and society.

Available volumes

 1. Nederlandse accenten in het veiligheidsbeleid van de Europese Unie
  162 pp. | paperback

  De Nederlandse accenten in het veiligheidsbeleid van de Europese Unie vormden het overkoepelend thema van deze bundel. Deze keuze werd ingegeven door het Nederlands Voorzitterschap van de Europese Unie in de eerste helft van 2016.
  €30.-
 2. Gedeeld geluk

  Publication date: October 10, 2016<
  Gedeeld geluk
  71 pp. | paperback

  Moet het mogelijk zijn om het juridische ouderschap aan meer dan twee personen toe te kennen? Eind 2015 heeft de Senaat deze vraag opgenomen in een vraagstelling over mee(r)ouderschap, ter voorbereiding van toekomstige parlementaire werkzaamheden. 1 De Senaat erkent dat dit probleem complex is en een grondig onderzoek vereist.2 Deze rede beoogt daartoe een aanzet te geven.
  €20.-
 3. Eredoctoraat prof. dr. James Whitman

  Publication date: April 21, 2015<
  Eredoctoraat prof. dr. James Whitman
  58 pp. | paperback

  Dit boekje geeft via twee korte bijdragen een origineel en uniek inzicht in de correlatie tussen de begrippen ‘religion’ en ‘personal honor’ enerzijds en het ’recht’ anderzijds.
  €25.-
 4. Normvlucht en systeemdwang in de financiële sector
  66 pp. | paperback

  In dit boekje onderzoekt de auteur hoe financiële instellingen de abundante financieelrechtelijke regels nog kunnen kennen en er bovendien in kunnen slagen de naleving daarvan te verzekeren.
  €25.-
 5. Het Rector Roger Dillemans Instituut Familiaal Vermogensrecht
  126 pp. | garenloos

  Op 20 oktober 2014 werd een warme hommage aan ererector Roger baron Dillemans gebracht. De lezingen en de meeste lofredes die op die heuglijke dag zijn gehouden, zijn in dit boekje gepubliceerd.
  €25.-
 6. On-zin van het ouderenrecht: Methusalems ver-geld-ing
  88 pp. | paperback

  In dit boekje wordt op een originele wijze gereflecteerd over de juridische aspecten van wat een nieuw functioneel rechtsgebied zou kunnen zijn, zoals het ouderenrecht.
  €25.-
 7. Why Europe Needs a Civil Code

  Publication date: June 21, 2013<
  Why Europe Needs a Civil Code
  30 pp. | paperback

  Does the European Union need a Civil Code? Like a dark cloud, this question hovers over debates about the future of private law in Europe.
  €15.-
 8. Dikè, Hydra, Zeno in het insolventierecht
  50 pp. | paperback

  Rede ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de rechtsgeleerdheid aan de KU Leuven, gehouden op 25 maart 2013.
  €20.-