Handboek btw 2017-2018

Dit handboek verduidelijkt op een gestructureerde en overzichtelijke manier de toepassing van de complexe btw-regelgeving. Het boek is logisch opgebouwd en geeft een duidelijk antwoord op klassieke btw-vragen.
Author(s):
Marc Govers, Frank Borger, Els Meynendonckx
Series:
Fiscale Handboeken
Volume:
book | published | 1st edition
September 2017 | xxvi + 662 pp.

Paperback
€79.-


ISBN 9789400008243


Alternative prices
- Student price: €38.-

If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Dit handboek verduidelijkt op een gestructureerde en overzichtelijke manier de toepassing van de complexe btw-regelgeving. Het boek is logisch opgebouwd en geeft een duidelijk antwoord op klassieke btw-vragen als: Wie is btw-plichtig? Welke handelingen zijn onderworpen aan btw? Waar vindt de belastbare handeling plaats? Wat is de maatstaf van heffing? In welke gevallen is er recht op vrijstelling en wie moet de btw voldoen?

Specifieke hoofdstukken zijn gewijd aan de problematiek van aftrek en teruggaaf van btw, btw-tarieven, de administratieve procedures i.v.m. btw enz. Het boek heeft een hoog didactisch gehalte en is praktisch bruikbaar door de schematische voorstelling van de btw-problematiek.

Chapters

Inhoudstafel (p. 0)

Hoofdstuk 1. Algemene inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 2. Belastingplichtige (p. 23)

Hoofdstuk 3. Belastbare handelingen (p. 129)

Hoofdstuk 4. Plaats van de belastbare handelingen (p. 223)

Hoofdstuk 5. Belastbaar feit en opeisbaarheid van de btw (p. 287)

Hoofdstuk 6. Maatstaf van heffing (p. 307)

Hoofdstuk 7. Tarieven (p. 335)

Hoofdstuk 8. Vrijstellingen (p. 341)

Hoofdstuk 9. Recht op aftrek (p. 391)

Hoofdstuk 10. Voldoeningsplicht (p. 461)

Hoofdstuk 11. Teruggaaf (p. 485)

Hoofdstuk 12. Verplichtingen inzake btw (p. 499)

Hoofdstuk 13. Procedure (p. 579)

Hoofdstuk 14. De btw-aangifte (p. 629)

Bijlagen (p. 637)

About the series:

Fiscale Handboeken

De reeks Fiscale Handboeken is in de eerste plaats praktisch opgevat. De handboeken zijn geen complete naslagwerken over diverse onderwerpen. Het zijn, door de overzichtelijke structuur en de talrijke voorbeelden, uiterst praktische werkinstrumenten die diverse onderwerpen, indien nodig, ook op juridisch vlak ontsluiten.

Voor de deelgebieden btw, vennootschapsbelasting en personenbelasting, verschijnt nu al elk jaar een geactualiseerde editie. De reeks wordt voortdurend aangevuld met nieuwe onderwerpen.

De Fiscale Handboeken zijn hét ideale werkinstrument voor elke praktijkfiscalist: praktisch, beknopt, overzichtelijk, actueel én budgetvriendelijk.

Met een abonnement op een titel uit de reeks betaalt u permanent 30% minder en is uw informatie steeds up-to-date! De nieuwe editie wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een abonnement vrijblijvend opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende edities.

More about this series