Financiële markten

Voorliggend boek analyseert in een eerste deel de instrumenten, actoren en infrastructuur van de financiële markten. Het tweede deel besteedt aandacht aan het toezicht en de beleggersbescherming. In het derde deel komen een aantal capita selecta aan bod bij het structureren van aandelen, zoals uitgiftetypes en –structuren, proces en milestones, underwriting, transactiedocumentatie …
Editor(s):
Michiel De Muynck, Ivan Peeters
Series:
Ius Mercatorum
Volume:
1
book | forthcoming | 1st edition
February 2018 | 300 pp.

Paperback
€55.-


ISBN 9789400008571Publication date: February 1, 2018

Details

Het wel en wee van de financiële markten is niet weg te denken uit de actualiteit.

Voorliggend boek analyseert in een eerste deel de instrumenten, actoren en infrastructuur van de financiële markten. Het tweede deel besteedt aandacht aan het toezicht en de beleggersbescherming.

In het derde deel komen een aantal capita selecta aan bod bij het structureren van aandelen, zoals uitgiftetypes en -structuren, proces en milestones, underwriting, transactiedocumentatie … In het vierde deel worden een aantal topics met betrekking tot het structureren van obligatie-uitgiftes behandeld, onder andere uitgiftetypes en -structuren, voornaamste voorwaarden van een obligatie (T&Cs), transactiedocumentatie, overzicht transactieproces…

Tenslotte worden de gevolgen van de Brexit voor de financiële markt onder de loep genomen.

Chapters

There are no separate chapters available for this publication.

About the series:

Ius Mercatorum

De reeks Ius Mercatorum behandelt het marktrecht en zijn actoren vanuit voor de praktijk relevante uitgangspunten. Het ‘economisch recht’ mag hier niet eng worden opgevat en omvat in beginsel alle deeldomeinen van publiek- en privaatrecht die een rechtstreekse impact op het handelsleven hebben.

De redactie bestaat uit een wetenschappelijke adviesraad met als leden: prof. dr. Sophie Stijns en prof. dr. em. mr. Jules Stuyck en een redactieraad met als leden: dr. Michiel De Muynck, mr. Jelle Derammelaere, prof. dr. Pieter Van Cleynenbreugel, drs. Sander Van Loock en dr. mr. Johan Vannerom.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U kan uw abonnement vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende delen.

More about this series

Also interesting for you: