Feitelijke algemeenheden in het privaatrecht

In dit boek wordt het concept feitelijke algemeenheid door de auteur volledig doorgrond. Op inductieve wijze wordt vervolgens de samenstelling en het werkingsmechanisme van de feitelijke algemeenheid blootgelegd. Daarbij wordt een eigen definitie van de feitelijke algemeenheid aangereikt, wordt de feitelijke algemeenheid afgebakend van rechtsalgemeenheden, worden homogene feitelijke algemeenheden onderscheiden van heterogene feitelijke algemeenheden en wordt voor het eerst een onderscheid geïntroduceerd tussen de statische en de dynamische dimensie van feitelijke algemeenheden.
Series:
Property Law Series
Volume:
7
book | forthcoming | 1st edition
October 2017 | xxv + 695 pp.

Hardback
€190.-


ISBN 9789400008786Publication date: October 31, 2017

Details

De feitelijke algemeenheid is een klassiek juridisch concept dat een belangrijke rol speelt in het vermogensrecht, evenwel zonder dat de exacte contouren ervan steeds duidelijk zijn. Recente ontwikkelingen op het vlak van het vruchtgebruik en in het zekerhedenrecht hebben het belang van dit concept doen toenemen.

In dit boek wordt de feitelijke algemeenheid volledig doorgrond.  De auteur vertrekt hiervoor van een aantal concrete toepassingsgevallen, zoals de handelszaak en de effectenportefeuille, maar evenzeer de kudde, de bibliotheek en de verzameling. Vervolgens wordt de samenstelling en het werkingsmechanisme van de feitelijke algemeenheid blootgelegd. Daarbij wordt een nieuwe definitie van de feitelijke algemeenheid aangereikt, wordt de feitelijke algemeenheid afgebakend van rechtsalgemeenheden, worden homogene feitelijke algemeenheden onderscheiden van heterogene feitelijke algemeenheden en wordt voor het eerst een onderscheid geïntroduceerd tussen de statische en de dynamische dimensie van feitelijke algemeenheden. Op minutieuze wijze gaat de auteur vervolgens de vereisten na opdat een veelheid van vermogensbestanddelen als een feitelijke algemeenheid zou kunnen worden gekwalificeerd. Tot slot wordt dieper ingegaan op de functies die een feitelijke algemeenheid kunnen vervullen. Feitelijke algemeenheden brengen immers niet alleen een bevoegdheidsuitbreidende functie met zich mee, zo bijvoorbeeld in hoofde van de vruchtgebruiker. Daarnaast weten feitelijke algemeenheden ook een vereenvoudigende en een beschermende functie te vervullen. Bovendien worden doorheen het boek tal van praktische casussen verweven zodat het boek een onmisbaar werkinstrument is voor zowel praktijkjuristen, vermogensadvocaten als notarissen.

Dr. Elien Dewitte is notarieel jurist en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Goederenrecht van de KU Leuven. In mei 2017 behaalde zij er de graad van doctor in de rechten. Zij publiceert regelmatig over het vermogensrecht en werkt geregeld mee aan studiedagen.

Chapters

There are no separate chapters available for this publication.

About the series:

Property Law Series

Het goederenrecht heeft de voorbije jaren een ‘revival’ gekend. Van een oud, star rechtsdomein dat terugging op een agrarische traditie, is het goederenrecht uitgebouwd tot een moderne component van het vermogensrecht. Op die manier komt het goederenrecht uit zijn isolement, en komen de raakvlakken met het fiscaal recht, constitutioneel en administratief recht, huwelijksvermogensrecht, verbintenissenrecht, rechten van de mens, enz. centraal te staan. Ook de rechtsvergelijking vormt bij een diepgaande analyse een hoeksteen.
In dit perspectief wil de nieuwe reeks “Property Law Series” diepgaande werken over goederenrecht bundelen. Die diepgang vergt een gedegen analyse die zowel voor de begripsvorming als voor de juridische praktijk een grote bijdrage levert. Zowel Nederlandstalige als Engelstalige werken kunnen erin toegang krijgen.
De reeks staat onder redactie van Prof. Dr. V. Sagaert, Prof. Dr. A. Wylleman, Prof. Dr. N. Carette, Prof. Dr. S. Van Erp en Prof. Dr. A. Van der Walt.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

More about this series

Also interesting for you: