Familiaal vermogensrecht in essentie (derde editie)

Deze derde editie van het boek wijdt de lezer in de technische materie van het familiaal vermogensrecht met een bespreking van de basisprincipes, onder andere van het nieuwe erfrecht. Het boek vormt daarom een uitgelezen introductie voor wie vertrouwd wil raken met de elementaire regels van het Belgische familiaal vermogensrecht.
Author(s):
Renate Barbaix
Series:
In essentie
Volume:
book | published | 3rd edition
October 2017 | xviii + 420 pp.

Paperback
€69.-


ISBN 9789400008793


Alternative prices
- Student price: €30.-

Details

Het Belgische familiaal vermogensrecht is een relatief complexe en technische materie, die momenteel volop in hervorming is.

Dit boek wijdt de lezer in deze technische materie in met een bespreking van de basisprincipes, onder andere van het nieuwe erfrecht.

Het vormt daarom een uitgelezen introductie voor wie vertrouwd wil raken met de elementaire regels van het nieuwe Belgische familiaal vermogensrecht. Het voetnotenapparaat is bewust beknopt gehouden. Een algemene bibliografie en beperkte bibliografieën bij aanvang van ieder hoofdstuk verwijzen de geïnteresseerde lezer door naar de meer gespecialiseerde literatuur.

Een omstandige toelichting en diepgaandere bespreking van het familiaal vermogensrecht is te vinden in het boek Handboek Familiaal vermogensrecht van dezelfde auteur, waarvan binnenkort een tweede, volledig herwerkte editie verschijnt met een omstandige bespreking van de regels van het nieuwe erfrecht.


Chapters

Inhoudstafel (p. 0)

Deel 1. Relatievermogensrecht

Hoofdstuk 1. Het primair stelsel (p. 1)

Hoofdstuk 2. Secundair huwelijksvermogensrecht (p. 33)

Deel 2. Erfrecht

Hoofdstuk 1. Het openvallen van de nalatenschap (p. 173)

Hoofdstuk 2. Erfbekwaamheid (p. 187)

Hoofdstuk 3. Overgang van de nalatenschap (p. 197)

Hoofdstuk 4. Wettelijke devolutie (p. 203)

Hoofdstuk 5. Conventionele devolutie (p. 271)

Deel 3. Giften

Hoofdstuk 1. Giften (Algemeen) (p. 325)

Hoofdstuk 2. Schenkingen (p. 363)

Hoofdstuk 3. Testamenten (p. 391)

Algemene bibliografie (p. 417)

About the series:

In essentie

De reeks In essentie omvat inleidende studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun beknopte en duidelijke structuur. Het zijn uitgaven die op een didactische manier de student de basiskennis van een bepaald vakgebied bijbrengen.

More about this series

Also interesting for you: