Burgerlijk procesrecht (derde editie)

Deze derde editie kunt u bestellen tot en met 30 juni 2018.
De nieuwe vierde editie is beschikbaar vanaf september 2018 en kunt u hier bestellen. 

Dit boek biedt een helder overzicht van het burgerlijk procesrecht. De materie wordt op een originele manier behandeld. De hele rechtstak wordt aan de hand van vele schema’s op een haast fotografische wijze in beeld gebracht.

Author(s):
Paul Dauw
book | published | 3rd edition
September 2016 | xxxiv + 540 pp.

Paperback
€95.-


ISBN 9789400007284


Alternative prices
- Student price: €40.-

Details

Dit boek biedt een helder overzicht van het burgerlijk procesrecht. De materie wordt op een originele manier behandeld. De hele rechtstak wordt aan de hand van vele schema’s op een haast fotografische wijze in beeld gebracht. De schema’s fungeren als doorzichtige patronen die een totaalbeeld van procedures en stelsels bieden en procesrechtelijke knelpunten blootleggen. Het accent ligt op een beschrijvende, maar zeer overzichtelijke analyse van de basisregels. Wetenschappelijke en rechtstheoretische beschouwingen zijn in dit boek niet terug te vinden.
Het boek is nuttig zowel voor de jonge als voor de meer ervaren praktijkjurist die even de procesrechtelijke weg moet zoeken. Op een toegankelijke wijze wordt hem het globale overzicht opnieuw voor ogen gebracht en wordt hem de weg naar de oplossing aangereikt.

Paul Dauw is raadsheer in het hof van beroep te Gent. Voorheen was hij advocaat, rechter in de rechtbanken van koophandel te Brugge en te Kortrijk, rechter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge en vrederechter van het derde kanton Brugge. Hij doceert burgerlijk procesrecht aan de Katholieke Hogeschool VIVES in Brugge en geeft les aan het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding. Hij is tevens auteur van diverse andere publicaties in het domein van het burgerlijk procesrecht.

Chapters

Inhoud (p. 0)

DEEL I. DE WEG NAAR HET BURGERLIJK PROCESRECHT

DEEL II. HET HUIS VAN HET BURGERLIJK PROCESRECHT

DEEL III. ORGANISATIE EN WERKING VAN HET GERECHT

DEEL IV. RECHTSVORDERING EN EIS OF VORDERING (IN RECHTE)

DEEL V. WELKOM BIJ DE RECHTER

DEEL VI. DE WEG NAAR HET VONNIS

DEEL VII. BEWIJSRECHT

DEEL VIII. RECHTSMIDDELEN

DEEL IX. BIJZONDERE RECHTSPLEGINGEN

DEEL X. BESLAG - EXECUTIE - INVORDERING ONBETWISTE GELDSCHULDEN TUSSEN PROFESSIONELEN - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

DEEL XI. ARBITRAGE

DEEL XII. BEMIDDELING

Updates and additional learning materials

Updates

There are no updates available for this book.

Learning material

Additional teaching and training materials for lecturers are available for this publication. For more information, please contact Liesbet Van de Velde (l.vandevelde@intersentia.be).


Schema's deel I
322 kB
Schema's deel II
597.5 kB
Schema's deel III
713.5 kB
Schema's deel IV
1.06 MB
Schema's deel V
1.19 MB
Schema's deel VI
1.18 MB
Schema's deel VII
505.5 kB
Schema's deel VIII
991 kB
Schema's deel X
983.5 kB
Schema's deel XII
651 kB